Agenda Schone Lucht

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vinden schone lucht belangrijk.

  • Reactie IJmondgemeenten Roadmap Tata Steel (7/11/2019) - Tata Steel heeft op 6 juni 2019 de Roadmap 2030 gepresenteerd. Daarin staat welke maatregelen het bedrijf neemt om overlast van stof, geur, geluid en licht te voorkomen. De IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland hebben een brief met de eerste reactie op deze Roadmap opgesteld. Deze brief treft u bijgaand aan. De reactie in de Read more
  • Grafietalarm (6/8/2019) - 19 Juni 2019 | Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein.
  • Tweede Kamer commissie bespreekt vanmiddag situatie rondom Tata Steel/Harsco Metals Holland (6/5/2019) - Vanmiddag vanaf 16 uur praat de Tweede Kamer commissie externe veiligheid over o.a. de situatie rondom Tata Steel/Harsco Metals Holland B.V. De verwachting is dat daar ook de resultaten van het gisteren verschenen RIVM-rapport over grafiet aan de orde komen. De livestream is vanaf 16.00 uur hier te bekijken: https://www.tweedekamer.nl/.

Onder Agenda Schone Lucht IJmond werken de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gezamenlijk aan de doelstelling schonere lucht in de IJmond. In de regio IJmond komen veel activiteiten samen die een negatief effect hebben op de kwaliteit van de lucht die we inademen. Zoals algemeen bekend leveren Tata en de Nuon-elektriciteitscentrale een grote bijdrage aan de uitstoot in de regio en als we kijken naar heel Nederland. Hier is de meeste winst te behalen als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit. Er zijn meer zaken van invloed op de regionale uitstoot bijvoorbeeld autowegen, scheepvaart en luchtvaartverkeer. Via deze website geven de IJmondgemeenten inzicht, reiken kennis aan over ingezette acties, verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen, nieuwe wetenschappelijke inzichten, innovaties en het laatste nieuws. De website is in ontwikkeling. Mist u bepaalde informatie dan ontvangen wij daarover graag een bericht via contact@agendaschonelucht.nl.

Meten

Initiatieven om uitstoot te meten met informatie over doel, werkwijze, stoffen die gemeten worden, wat er mee wordt gedaan, wat de wensen van de IJmondgemeenten zijn, projecten, inzicht in gezondheidseffecten en de wijze van meten.

Weten

Informatie over luchtkwaliteit, ondernemerschap, innovaties op gebied van schone lucht en gezondheid. Wetenschappelijke inzichten en artikelen, ontwikkelingen, beleidsuitgangspunten, betrokken partijen, vergunningen, relevante documenten. Zowel regionaal, landelijk als internationaal.

Verbeteren

Inspanningen op de langere termijn in de IJmond om toe te werken naar schone(re) lucht, betere klachtafhandeling, innovaties, meer maatregelen om uitstoot te voorkomen, beter betrekken van belanghebbenden.

Tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 hebben de aanwezigen hun opmerkingen, vragen en zorgen mogen ventileren. Alle punten zijn genoteerd op flipovervellen. De punten zijn gegroepeerd en de betrokken overheden en Tata Steel hebben zich tijdens de bijeenkomst gecommitteerd aan een aantal actiepunten/afspraken. Klik hier voor het overzicht.