Agenda Schone Lucht

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vinden schone lucht belangrijk.

  • IJmondgemeenten zetten in op verdere verbetering luchtkwaliteit (10/9/2019) - Op alle meetpunten in de IJmond werd in 2018 voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. Dat blijkt uit de meetgegevens van het meetnet IJmond, die provincie Noord-Holland via het datarapport 2018 publiceerde. De trendanalyse, van 2009 tot en met 2018, laat bovendien voor alle gemeten stoffen een daling zien van de concentraties. Wel geeft het Read more
  • Tweewekelijkse informatievoorziening Tata Steel van 17 september 2019 (10/7/2019) - Lees hieronder de informatie over Tata Steel van de Gedupeteerde Staten van Noord-Holland. 190917 Tweewekelijkse informatievoorziening Tata 190917 Bijlage Tweewekelijkse informatievoorziening Tata
  • Brief over Harsco/Tata Steel naar Tweede Kamer (9/25/2019) - Op 6 september heeft de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat Stientje van Veldhoven een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over Harsco en Tata Steel. Lees de brief hier: Brief Harsco/Tata Steel Tweede Kamer

Onder Agenda Schone Lucht IJmond werken de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gezamenlijk aan de doelstelling schonere lucht in de IJmond. In de regio IJmond komen veel activiteiten samen die een negatief effect hebben op de kwaliteit van de lucht die we inademen. Zoals algemeen bekend leveren Tata en de Nuon-elektriciteitscentrale een grote bijdrage aan de uitstoot in de regio en als we kijken naar heel Nederland. Hier is de meeste winst te behalen als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit. Er zijn meer zaken van invloed op de regionale uitstoot bijvoorbeeld autowegen, scheepvaart en luchtvaartverkeer. Via deze website geven de IJmondgemeenten inzicht, reiken kennis aan over ingezette acties, verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen, nieuwe wetenschappelijke inzichten, innovaties en het laatste nieuws. De website is in ontwikkeling. Mist u bepaalde informatie dan ontvangen wij daarover graag een bericht via contact@agendaschonelucht.nl.

Meten

Initiatieven om uitstoot te meten met informatie over doel, werkwijze, stoffen die gemeten worden, wat er mee wordt gedaan, wat de wensen van de IJmondgemeenten zijn, projecten, inzicht in gezondheidseffecten en de wijze van meten.

Weten

Informatie over luchtkwaliteit, ondernemerschap, innovaties op gebied van schone lucht en gezondheid. Wetenschappelijke inzichten en artikelen, ontwikkelingen, beleidsuitgangspunten, betrokken partijen, vergunningen, relevante documenten. Zowel regionaal, landelijk als internationaal.

Verbeteren

Inspanningen op de langere termijn in de IJmond om toe te werken naar schone(re) lucht, betere klachtafhandeling, innovaties, meer maatregelen om uitstoot te voorkomen, beter betrekken van belanghebbenden.

Tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 hebben de aanwezigen hun opmerkingen, vragen en zorgen mogen ventileren. Alle punten zijn genoteerd op flipovervellen. De punten zijn gegroepeerd en de betrokken overheden en Tata Steel hebben zich tijdens de bijeenkomst gecommitteerd aan een aantal actiepunten/afspraken. Klik hier voor het overzicht.