Agenda Schone Lucht

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vinden schone lucht belangrijk.

  • Advies gezondheidsonderzoek IJmond 1-op-1 overgenomen (4/9/2020) - Het RIVM heeft samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk nemen dit advies 1-op-1 over. Dit is besloten tijdens het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond op Read more
  • IJmondgemeenten ondertekenen landelijke Schone Lucht Akkoord (1/14/2020) - In 2030 50 procent gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Dat staat centraal in het Schone Lucht Akkoord. Ruim 35 gemeenten en 9 provincies ondertekenden maandag 13 januari dit landelijke akkoord, met minister van Veldhoven (Milieu en Wonen). Namens de IJmondgemeenten ondertekenden de wethouders Haydar Erol (Beverwijk), Krijn Rijke (Heemskerk), Jelle Brouwer (Uitgeest) Read more
  • Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond (11/28/2019) - Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren. Wethouders Gezondheid/milieu van de IJmondgemeenten, de gedeputeerde Gezondheid, Leefbaarheid en Milieu van de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en IJmond en Read more

Onder Agenda Schone Lucht IJmond werken de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gezamenlijk aan de doelstelling schonere lucht in de IJmond. In de regio IJmond komen veel activiteiten samen die een negatief effect hebben op de kwaliteit van de lucht die we inademen. Zoals algemeen bekend leveren Tata en de Nuon-elektriciteitscentrale een grote bijdrage aan de uitstoot in de regio en als we kijken naar heel Nederland. Hier is de meeste winst te behalen als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit. Er zijn meer zaken van invloed op de regionale uitstoot bijvoorbeeld autowegen, scheepvaart en luchtvaartverkeer. Via deze website geven de IJmondgemeenten inzicht, reiken kennis aan over ingezette acties, verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen, nieuwe wetenschappelijke inzichten, innovaties en het laatste nieuws. De website is in ontwikkeling. Mist u bepaalde informatie dan ontvangen wij daarover graag een bericht via contact@agendaschonelucht.nl.

Meten

Initiatieven om uitstoot te meten met informatie over doel, werkwijze, stoffen die gemeten worden, wat er mee wordt gedaan, wat de wensen van de IJmondgemeenten zijn, projecten, inzicht in gezondheidseffecten en de wijze van meten.

Weten

Informatie over luchtkwaliteit, ondernemerschap, innovaties op gebied van schone lucht en gezondheid. Wetenschappelijke inzichten en artikelen, ontwikkelingen, beleidsuitgangspunten, betrokken partijen, vergunningen, relevante documenten. Zowel regionaal, landelijk als internationaal.

Verbeteren

Inspanningen op de langere termijn in de IJmond om toe te werken naar schone(re) lucht, betere klachtafhandeling, innovaties, meer maatregelen om uitstoot te voorkomen, beter betrekken van belanghebbenden.

Tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 hebben de aanwezigen hun opmerkingen, vragen en zorgen mogen ventileren. Alle punten zijn genoteerd op flipovervellen. De punten zijn gegroepeerd en de betrokken overheden en Tata Steel hebben zich tijdens de bijeenkomst gecommitteerd aan een aantal actiepunten/afspraken. Klik hier voor het overzicht.