Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein.

De IJmondgemeenten vinden het schokkend dat dit weer heeft plaatsgevonden, nu Tata Steel heeft aangekondigd er alles aan te doen om de grafietregens te stoppen.

De provincie Noord-Holland doet een dringend verzoek aan Tata Steel/Harsco om zich te houden aan hun nieuwe maatregelen die ze in hun brief aan de provincie hebben gedeeld en daarnaast ook met de pers hebben gecommuniceerd. Deze oproep ondersteunen de IJmondgemeenten van harte. Onze inwoners moeten zekerheid hebben dat de grafietregens nu daadwerkelijk stoppen.

De IJmond gemeenten staan in nauw contact met de provincie Noord-Holland en Tata Steel om de grafietregens te stoppen. Zodra meer duidelijk is delen wij dit met onze inwoners.

Voor vragen over grafietregen en gezondheid kijk op https://www.rivm.nl/nieuws/grafietregen-ongewenst-voor-gezondheid

Vanmiddag vanaf 16 uur praat de Tweede Kamer commissie externe veiligheid over o.a. de situatie rondom Tata Steel/Harsco Metals Holland B.V. De verwachting is dat daar ook de resultaten van het gisteren verschenen RIVM-rapport over grafiet aan de orde komen.

De livestream is vanaf 16.00 uur hier te bekijken: https://www.tweedekamer.nl/.

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens, waaronder lood, aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. De andere twee stoffen zijn mangaan en vanadium. Overal waar grafiet neerdaalt worden mensen daaraan blootgesteld. Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat onze (jonge) inwoners aan deze regens worden blootgesteld. Om die reden eisen we nu concrete korte-termijn maatregelen om de grafietregens te stoppen. We verwachten dat zowel Tata Steel/Harsco als de provincie Noord-Holland hierop direct hun verantwoordelijkheid nemen.

We kunnen ons voorstellen dat onze inwoners en vooral zwangere vrouwen en ouders van jonge kinderen vragen hebben, voor gezondheidsvragen kan iedereen terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur of kijk voor informatie op https://www.ggdkennemerland.nl/…/Grafietregens-onwenselijk-…. De GGD is al begonnen met actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties.

Voor vragen over het rapport en het rapport zelf kun je terecht op: https://www.rivm.nl/…/grafietregen-ongewenst-voor-gezondheid.

 

(Foto:RIVM)