Nieuws

Nieuws

  • Deel van sensoren Hollandse Luchten offline augustus 22, 2019 - Al enige tijd zijn een deel van de sensoren van Hollandse Luchten in Beverwijk en een groot deel van de sensoren in IJmuiden niet meer online. Dit heeft een aantal oorzaken: De LoRa verbinding in IJmuiden en Beverwijk heeft problemen. Één van de LoRa gateways in IJmuiden ontvangt wel data van de sensoren, maar heeft… Lees meer
  • Stof, stank of geluidsoverlast? augustus 20, 2019 - Woon je in de IJmond en ervaar je stof, stank of geluidsoverlast? Stofmelder.nl is een centraal meldpunt voor bewoners in de IJmond. Via hen geef je stank-, stof- en geluidsoverlast in één keer door aan Tata Steel, GGD en de Omgevingsdiensten. Stofmelder heeft ook een Facebookpagina waar je de laatste mediaberichten vindt over stof, geur… Lees meer
  • Sensoren Hollandse Luchten online in regio IJmond augustus 12, 2019 - In het project Hollandse Luchten wordt via diverse pilots, burgermetingen en evenementen de leefomgeving van Noord-Holland in kaart gebracht. In IJmuiden zijn de afgelopen maanden twee sessies met inwoners geweest waarin bepaald werd waar luchtsensoren geplaatst moesten worden en wat de meetdoelen zijn. Inmiddels zijn alle sensoren die de luchtkwaliteit meten geplaatst en zijn de… Lees meer
  • Beantwoording bewonersvragen over gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond juli 30, 2019 - In de IJmond ontstond in 2018 onrust door de zogenoemde grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen leefden over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord. Deze zijn vanaf vandaag op de website van het RIVM beschikbaar: https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond. In september besteden… Lees meer
  • Reactie IJmondgemeenten Roadmap Tata Steel juli 11, 2019 - Tata Steel heeft op 6 juni 2019 de Roadmap 2030 gepresenteerd. Daarin staat welke maatregelen het bedrijf neemt om overlast van stof, geur, geluid en licht te voorkomen. De IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland hebben een brief met de eerste reactie op deze Roadmap opgesteld. Deze brief treft u bijgaand aan. De reactie in de… Lees meer
  • Grafietalarm juni 8, 2019 - 19 Juni 2019 | Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein. Lees meer
  • Tweede Kamer commissie bespreekt vanmiddag situatie rondom Tata Steel/Harsco Metals Holland juni 5, 2019 - Vanmiddag vanaf 16 uur praat de Tweede Kamer commissie externe veiligheid over o.a. de situatie rondom Tata Steel/Harsco Metals Holland B.V. De verwachting is dat daar ook de resultaten van het gisteren verschenen RIVM-rapport over grafiet aan de orde komen. De livestream is vanaf 16.00 uur hier te bekijken: https://www.tweedekamer.nl/. Lees meer
  • IJmondgemeenten verontrust over uitkomsten onderzoek RIVM grafietregens juni 4, 2019 - 4 juni 2019 | De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland. Lees meer
  • Brief van Provincie Noord-Holland over resultaten RIVM-onderzoek naar de veegmonsters juni 4, 2019 - Op 4 juni 2019 stuurde Gedeputeerde Staten een brief aan de Provinciale Staten over de Resultaten eerste-fase-onderzoek effecten uitstoot grafiet omwonenden Harsco Metals / Tata Steel. De brief kunt u hier lezen. Brief Provincie van 4 juni 2019 Lees meer
  • Colleges IJmond vragen aandacht voor Agenda Schone Lucht bij formateur provincie mei 28, 2019 - In een gezamenlijke brief aan de formateur van de provincie Noord-Holland verzoeken de wethouders Milieu en Gezondheid van de IJmond om de Agenda Schone Lucht te betrekken bij onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het doel van de Agenda Schone lucht is de balans tussen wonen, werken, leefbaarheid en gezondheid in de IJmond… Lees meer