Brief van Provincie Noord-Holland over toezicht bij Harsco

Op 2 april 2019 stuurde Gedeputeerde Staten een brief aan de Provinciale Staten over het toezicht en handhaving bij Harsco. De brief met bijlage kunt u hier lezen.

Brief GS over toezicht bij Harsco april 2019

Brief Omgevingsdienst NZKG over toezicht en handhaving Harsco