Colleges IJmond vragen aandacht voor Agenda Schone Lucht bij formateur provincie

In een gezamenlijke brief aan de formateur van de provincie Noord-Holland verzoeken de wethouders Milieu en Gezondheid van de IJmond om de Agenda Schone Lucht te betrekken bij onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het doel van de Agenda Schone lucht is de balans tussen wonen, werken, leefbaarheid en gezondheid in de IJmond te herstellen. De brief is maandag 13 mei 2019 overhandigd aan formateur Laura Bromet in het Provinciehuis.

De luchtkwaliteit in de regio IJmond staat onder druk door uitstoot van industrie, verkeer, luchtvaart en scheepvaart. De overlast door de grafietuitstoot van Tata Steel zorgt dat schone lucht een veelbesproken onderwerp is onder inwoners. Zij maken zich zorgen over de effecten op hun gezondheid en het milieu.

“Om in de toekomst de balans tussen wonen, werken, leefbaarheid en gezondheid te behouden, vragen wij uw aandacht voor de Agenda Schone Lucht IJmond. Dat doen wij namens de IJmondgemeenten. Wij komen in actie voor schone lucht omdat inwoners aangeven dat ze zich zorgen maken over hun gezondheid in relatie tot uitstoot van Tata Steel,” aldus de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

In de brief benoemen de colleges vijf actiepunten waarop zij de medewerking van het provinciebestuur verwachten. De punten zijn een afgeleide van de elf punten waarover de bestuurders tijdens de bewonersbijeenkomst in december hun commitment hebben uitgesproken.

 

foto van de overhandiging van een brief over schone lucht aan de formateur