Deel van sensoren Hollandse Luchten offline

Al enige tijd zijn een deel van de sensoren van Hollandse Luchten in Beverwijk en een groot deel van de sensoren in IJmuiden niet meer online. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • De LoRa verbinding in IJmuiden en Beverwijk heeft problemen. Één van de LoRa gateways in IJmuiden ontvangt wel data van de sensoren, maar heeft problemen om deze door te sturen naar de server. Deze data zijn dus niet te zien op het platform. Hollandse Luchten onderzoekt momenteel samen met de leverancier hoe ze dit kunnen oplossen.
  • De dekking van de LoRa gateways is niet 100% te voorspellen. Hollandse Luchten heeft een inschatting kunnen maken met de hoeveelheid en locatie van de Gateways op basis van de aanmeldingen van deelnemers. Sinds de uiteindelijke locaties van de sensoren iets verschilt wordt er nu ook gekeken waar er nog Gateways bij moeten om de dekking te verbeteren.
  • Sommige sensoren hebben een onvoorspelbare werking laten zien door plotseling offline te gaan en een constant blauw licht weer te geven. Dit probleem is ook niet eerder voorgekomen en wordt onderzocht.
  • Het kan zijn dat de locatie al wel is opgeslagen en ingevoerd op de site, maar dat de sensor nog niet is opgehangen of geïnstalleerd. Hierover zijn afspraken gemaakt met de deelnemers die de sensor hebben meegenomen en deze zullen binnenkort dan ook online verschijnen.

Hoewel de sensoren offline zijn vanwege de bovengenoemde problemen, blijven ze de luchtkwaliteit meten en slaan ze data op de SD-kaart op. Data worden aan het einde van de pilotperiode gelezen. Daarom is het erg belangrijk dat sensoren verbonden blijven met de elektriciteit om data over de luchtkwaliteit te blijven verzamelen, ook als ze geen verbinding maken met het internet.

Acties die Hollandse Luchten nu gaat ondernemen

Momenteel zijn er verschillende acties gaande om de hoeveelheid offline sensoren te verminderen:

  1. Allereerst wordt er gezocht naar de exacte oorzaken van de problemen met de netwerkdekking met bestaande gateways in Ijmuiden en Beverwijk met de netwerkleverancier en wordt er samen een plan geformuleerd om de verbinding te herstellen.
  2. Hollandse Luchten gaat ook op zoek naar geschikte locaties om extra gateways te installeren om de dekking buiten het centrum van Beverwijk te versterken.
  3. Wanneer Hollandse Luchten erachter komt waardoor sommige sensoren offline blijven met een blauw licht, zullen er passende maatregelen nemen om een goede werking te garanderen.

Hoewel het erg vervelend is dat de sensoren offline zijn, doet Hollandse Luchten zijn best om deze problemen aan te pakken en te voorkomen dat ze zich in de toekomst voordoen. Het blijven sensoren met volledig nieuwe technologie die voor het eerst op een dergelijke schaal worden toegepast. In de maanden van testen die zijn uitgevoerd vóór het begin van de pilots, kwamen deze problemen niet voor en konden daarom niet preventief aangepakt worden.

Voorlopig kan Hollandse Luchten geen precieze tijdlijnen geven over wanneer deze problemen zullen worden opgelost. In verband met de vakantieperiode van sommige van de betrokkenen gaat dit ook niet zo snel als Hollandse Luchten hoopt. Ze streven naar volledige transparantie en zullen nieuwe updates zo snel mogelijk met u delen.