IJmondgemeenten verontrust over uitkomsten onderzoek RIVM grafietregens

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens, waaronder lood, aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. De andere twee stoffen zijn mangaan en vanadium. Overal waar grafiet neerdaalt worden mensen daaraan blootgesteld. Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat onze (jonge) inwoners aan deze regens worden blootgesteld. Om die reden eisen we nu concrete korte-termijn maatregelen om de grafietregens te stoppen. We verwachten dat zowel Tata Steel/Harsco als de provincie Noord-Holland hierop direct hun verantwoordelijkheid nemen.

We kunnen ons voorstellen dat onze inwoners en vooral zwangere vrouwen en ouders van jonge kinderen vragen hebben, voor gezondheidsvragen kan iedereen terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur of kijk voor informatie op https://www.ggdkennemerland.nl/…/Grafietregens-onwenselijk-…. De GGD is al begonnen met actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties.

Voor vragen over het rapport en het rapport zelf kun je terecht op: https://www.rivm.nl/…/grafietregen-ongewenst-voor-gezondheid.

 

(Foto:RIVM)