Reactie IJmondgemeenten Roadmap Tata Steel

Tata Steel heeft op 6 juni 2019 de Roadmap 2030 gepresenteerd. Daarin staat welke maatregelen het bedrijf neemt om overlast van stof, geur, geluid en licht te voorkomen. De IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland hebben een brief met de eerste reactie op deze Roadmap opgesteld. Deze brief treft u bijgaand aan.

De reactie in de brief is drieledig. Allereerst gaat de brief in op de langdurige relatie tussen Tata Steel, de omwonenden en de regio. Ten tweede staat de inhoudelijke reactie op de Roadmap 2030 in de brief. Tot slot gaat de brief over het toekomstperspectief dat de Roadmap 2030 biedt. De provincie verstuurt de brief met de reactie op de Roadmap mede namens de IJmondgemeenten aan Tata Steel.

Reactie Roadmap 2030 Tata Steel