Eén van de opmerkingen tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 ging over regelmatig overleg tussen de verschillende partijen. Hieronder vindt u een overzicht van alle overleggen waar de Agenda Schone Lucht op de agenda staat. Wat de verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers zijn kunt u teruglezen op de pagina Betrokken partijen.

 

Bestuurlijk Overleg Milieu & Gezondheid inzake Tata Steel

Deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Milieu & Gezondheid inzake Tata Steel zijn de verantwoordelijke gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en de wethouders milieu en wethouders volksgezondheid van de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Velsen). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) wordt soms voor het bestuurlijk overleg uitgenodigd. Het Bestuurlijk Overleg komt elke maand bij elkaar.

 

Bestuurlijk Platform Milieu & Gezondheid inzake Tata Steel

Als de directeur van Tata Steel aanschuift is het niet meer een Bestuurlijk Overleg maar een Bestuurlijk Platform. Nagenoeg dezelfde mensen zitten dan aan tafel met de directeur van Tata Steel. Het Bestuurlijk Platform komt ook maandelijks bij elkaar en meestal aansluitend aan het Bestuurlijk Overleg.

 

Platform Milieu & Gezondheid

Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de agenda. Om eventuele knelpunten op te lossen, werken wethouders milieu en gezondheid van de vier gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen samen in het Platform Milieu en Gezondheid. In het platform nemen verder de GGD Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond deel. De provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden soms uitgenodigd voor specifieke onderwerpen op de agenda..

 

IJmondcommissie

Zolang dat nodig is, kan de Agenda Schone lucht IJmond een terugkerend punt op de agenda zijn. Voor de agenda van de IJmondcommissie klikt u hier.

 

Portefeuillehouderoverleg

Zowel de wethouders volksgezondheid als de wethouders milieu van de IJmondgemeenten hebben een zogenaamd portefeuillehouderoverleg. Deze overleggen vinden regelmatig plaats.

 

Overige overleggen

Natuurlijk vinden er veel meer gesprekken en overleggen plaats waar de Agenda Schone Lucht IJmond en/of Tata Steel aan bod komen. We beperken ons hier tot de overleggen die regelmatig worden gehouden en waar vertegenwoordigers van de drie IJmond-gemeenten aan deelnemen.