Hieronder vindt u een tijdlijn waarin de gedane onderzoeken en ingezette acties om de luchtkwaliteit te verbeteren nader beschreven staan. Deze tijdlijn loopt vanaf 2008: het jaar van de uitzending van Zembla over de luchtkwaliteit in de IJmond.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben als opdrachtgever van de Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland en in dialoog samen met de Provincie Noord-Holland opgetrokken in dit dossier en onderstaande acties ondersteund en/of bewerkstelligd.

 

2009

Actualiteitenprogramma Zembla besteedt aandacht aan de zorgen in de IJmond over emissies van industrie.

 

2010

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla en de zorgen van inwoners richten vier IJmondgemeenten het Platform Milieu & Gezondheid op.

 

2012

Het Platform Milieu & Gezondheid stelt de eerste Visie Luchtkwaliteit vast, hiermee wordt luchtkwaliteit hoog op de agenda gehouden.

 

2017

Het Platform Milieu & Gezondheid stelt de tweede Visie Luchtkwaliteit vast.

 

2019

Project Grafietregen en gezondheid 2019

Het RIVM start een project ‘Grafietregen en gezondheid 2019’. Begin juni komt het RIVM met een rapport over de genomen veegmonsters. Op woensdag 19 juni houden Provincie Noord-Holland en het RIVM een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het rapport. Lees verder: 

 

Tata Steel: Roadmap 2030

 

Agenda Schone Lucht

Vanaf eind 2018 wordt er in de IJmondgemeenten samengewerkt aan de Agenda Schone Lucht. De website wordt in januari gelanceerd.

 

2018-2019

Project Hollandse Luchten

IJmond is betrokken bij de pilot monitoring luchtkwaliteit ‘Hollandse Luchten’ van PNH. Burgers worden betrokken bij het meten van de luchtkwaliteit. Momenteel worden de eerste prototypes gebouwd en zal de provincie naar verwachting eind april/begin mei de eerste bewonersbijeenkomsten gehouden.

 

2018

Mobiliteitsfonds

Mobiliteitsfonds wordt opgericht door de IJmond gemeenten.

 

Schone Lucht Akkoord (SLA)

IJmond is betrokken bij de ontwikkeling van het SLA en draagt bij aan maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond. Deze worden momenteel doorgerekend. Ondertekening van het akkoord wordt verwacht in juli 2019.

 

Pilot gebiedsgerichte gezondheid

Onderzoek naar een pilot gebiedsgerichte gezondheid in de IJmond.

 

Rapport 2e gezondheidsmonitor IJmond, GGD Kennemerland en RIVM

Hoogst belaste gebieden ervaren meer hinder van industrie, er is meer zorg over gezondheid. Voor chronische gezondheidsaandoeningen zoals luchtwegklachten en hart- en vaatziekten zijn er in beperkte mate aanwijzingen voor een samenhang met het wonen in de gebieden met een hoge belasting van fijn stof. Deze samenhang is niet sterker dan wat op basis van de milieubelasting in het hoger belaste gebied rondom de industrie in de IJmond wordt verwacht.

 

2017

Start meting roet op meetstations IJmuiden Kanaalstraat en in Wijk aan Zee de Banjaert.

Houtrook

Bewustwordingscampagne over het hout stoken.