Actiepunten

Actiepunten, afspraken en voortgang

Onder de Agenda Schone Lucht IJmond werken de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gezamenlijk aan de doelstelling schonere lucht in de IJmond.

Tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 hebben de aanwezigen hun opmerkingen, vragen en zorgen mogen ventileren. Alle punten zijn genoteerd op flipovervellen (zie ook het nieuwsbericht over deze bijeenkomst). De punten zijn gegroepeerd en de betrokken overheden en Tata Steel hebben zich tijdens de bijeenkomst gecommitteerd aan een aantal actiepunten/afspraken. Het gaat om de volgende actiepunten/afspraken.

 1. Gezondheid, inzicht in gezondheidseffecten (gemeente Velsen)
  • Er zijn verschillende projecten opgestart door de GGD Kennemerland en RIVM. De gemeenten zijn hier nauw bij betrokken. Lees verder.
 2. Gedegen lange termijn onderzoek (ook bijzondere doelgroepen zoals kinderen, COPD patiënten meenemen) (Provincie Noord-Holland)
 3. Wijze van meten verbeteren (Provincie Noord-Holland)
 4. Direct informatie aan inwoners en overheden bij incidenten Tata Steel (Tata Steel)
 5. Transparant communiceren door Tata, ook als het niet goed gaat (Tata Steel)
 6. Structureel overleg tussen gemeenten, provincie, omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omgevingsdienst IJmond, VRK, GGD en Tata Steel (IJmondgemeenten)
  • Het overleg is georganiseerd en vindt regelmatig plaats tussen verschillende betrokken partijen. Lees verder.
 7. Draaiboek bij incidenten/uitstoot Tata Steel, wie wordt wanneer geïnformeerd? (Provincie Noord-Holland, IJmondgemeenten, Tata Steel, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)
 8. Een onafhankelijk, centraal punt voor informatievoorziening over uitstoot en luchtkwaliteit (Provincie Noord-Holland)
 9. Meer maatregelen bij Tata om uitstoot te voorkomen. (Tata Steel)
 10. Betere klachtenafhandeling (Provincie Noord-Holland en Tata Steel)
 11. Beter betrekken inwoners en huisartsen bij onderzoeken en belangrijke besluiten (Provincie Noord-Holland)