Weten

Informatie over luchtkwaliteit, ondernemerschap, innovaties op gebied van schone lucht en gezondheid

Weten

Informatie over luchtkwaliteit, ondernemerschap, innovaties op gebied van schone lucht en gezondheid. Wetenschappelijke inzichten en artikelen, ontwikkelingen, beleidsuitgangspunten, betrokken partijen, vergunningen, relevante documenten. Zowel regionaal, landelijk als internationaal.

Kennis is onmisbaar als we de lucht in onze regio schoner willen krijgen. We verzamelen en delen hier kennis over wat wij als IJmondgemeenten doen om de lucht in de IJmond schoner te krijgen. Ook vindt u hier informatie over innovaties, wetenschappelijke inzichten van regionale, nationale en internationale bedrijven en onderzoeksinstituten over luchtvervuiling.

Overleg

Er vindt regelmatig structureel overleg plaats tussen provincie, Tata Steel, IJmond-gemeenten en de betrokken partijen zoals de GGD Kennemerland en Omgevingsdiensten. Tijdens deze overleggen is de lijst met afspraken en toezeggingen waaraan de bestuurders zich tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 hebben gecommitteerd een vast onderwerp van gesprek. Klik hier voor een overzicht van de verschillende overleggen.

Gezondheidsmonitor

Om vinger aan de pols te houden laten de gemeenten en ministerie van I&W elke vier jaar de gezondheidssituatie in relatie tot de luchtkwaliteit in de IJmond door GGD Kennemerland en het RIVM onderzoeken Dit is de gezondheidsmonitor IJmond. Door elke vier jaar de gezondheid in de IJmond te monitoren zijn trends te zien en kunnen bestuurders de vinger aan de pols houden. De Gezondheidsmonitor IJmond is in 2012 en 2016 uitgevoerd. In 2020 wordt de volgende ronde verwacht. Lees verder op de website van de GGD Kennemerland.

Wetenschap en onderzoeken

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de luchtkwaliteit. Klik hier voor een lijst met links naar verschillende organisaties en onderzoeken.

Innovatie/ondernemerschap

Om de luchtkwaliteit te verbeteren worden op verschillende plaatsen in de wereld innovatieve studies gedaan. Voor een overzicht met een aantal van deze innovaties klikt u hier.